HALA BORKY KOLÍN

O HALE BORKY

O Hale Borky - halaborky.cz

* Video bylo vytvořeno studiem BoysPlayNice

Hala Borky se nachází při severovýchodním okraji Kolína za atletickým stadionem v blízkosti areálu tenisových kurtů a venkovního házenkářského hřiště. Soubor sportovišť je obklopen listnatým lesem a přístupová cesta z Kolína vede podél Labe lemována stezkou pro pěší a cyklisty. Dispoziční řešení vychází ze základního rozhodnutí umístit veškeré provozy, šatny, sklady, bar s kavárnou do jednoho podlaží. Vše je snadno dostupné a rychle po ruce. Zároveň je zde dobrá sociální kontrola z recepce, která má přehled o dění v zázemí. Na vstupní foyer navazuje občerstvení s recepcí a prostorem, který umožní zvládnout příval návštěvníků po skončení zápasu. Oba prostory je možné vzájemně propojit nebo naopak uzavřít. V přední části jsou umístěny bloky šaten, sociální zázemí s toaletami pro návštěvníky. Na vstup navazuje prostor haly tak, aby se nemíchal provoz diváků a sportovců. Budova je postavena v jedné výškové úrovni a je dobře přístupná pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Obsahuje bezbariérové šatny s toaletami pro sportovce i sociální zázemí pro diváky.

ARCHITEKTURA

Architektura - halaborky.cz

Autory jsou Jiří Opočenský a Štěpán Valouch - ov architekti, s.r.o. Jejich návrh vyhrál první místo v architektonické studii v roce 2017. Výslednou podobu pomohly definovat následující fenomény: rovinatý Kolín, kde se dobře jezdí na kole; přátelská atmosféra města, které je velké tak akorát; pomalý tok Labe; přírodní poloha místa. Základním konceptem je nízká jednopodlažní stavba ukončená střechou s velkým přesahem a dřevěnou hmotou převýšené haly. Vymezení nízké stavby markýzou přináší vlídné měřítko se sousedskou atmosférou. Přesah markýzy slouží jako zápraží pro odpočívající týmy mezi zápasy. Nad nízkou stavbou je umístěna dřevěná „lucerna“ sportovní haly. Okna prosvětlující halu odkazují k sokolovnám, které lemovaly republiku a dokládaly optimistického ducha meziválečného období budování státu.

VÝSTAVBA HALY

Výstavba haly - halaborky.cz

Stavba je založena na železobetonových patkách. Svislá nosná konstrukce je z prefabrikovaných betonových pilířů. Střešní konstrukce je z dřevěných lepených nosníků s rozponem 32 metrů. Mezi pilíři jsou osazeny panely a budova je opláštěna kontaktním zateplovacím systémem. Okna prosvětlující halu jsou z části fixní s větracím dílem. Pod stropem je navržen akustický podhled a na stěnách je použit akustický dřevěný obklad. Budova je vytápěna a částečně chlazena tepelnými čerpadly, na střeše je umístěna malá fotovoltaická elektrárna. Prostory mohou být větrány přirozeně, v zimním a letním období je hospodaření s větráním a teplem řízeno pomocí systému měření a regulace. Budova dosahuje pasivního standardu. V rámci dopravní obslužnosti bylo vybudováno v těsné blízkosti haly 80 parkovacích míst. Zhotovitelem je STRABAG a.s., samotná výstavba probíhala od února 2020 do června 2021.

MOŽNOSTI HALY

Celá hala

Jednotlivé hřiště

Lezecká stěna

MAPA